Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Tabela składek członkowskich na 2020 r. w Okręgu Kieleckim

TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ORAZ NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD W ROKU 2020

   L.p.                                                      RODZAJ SKŁADKI     KWOTA         
     I.       SKŁADKA CZŁONKOWSKA  
1. podstawowa 100,-
2. ulgowa                        
- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,  
- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,  
- mężczyźni od 65 roku życia (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek)   pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat,           50,-
- kobiety od 60 roku życia (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek)                              pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat,  
3. uczestnik - do lat 16 4. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25,-
     
   SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PEŁNA(górska)          
   1. podstawowa          130,-
   2. ulgowa            65,-
     II.  3. składka na porozumienia(wędkarzy nie posiadający uprawnień i zniżek)            80,-
   4. uczestnika - do 16 lat            30,-
   5. uczestnika - do 16 lat wstępującego poraz pierwszy do PZW              0,-
     
   SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NIEPEŁNA(nizinna z łodzi)  
   1. podstawowa          115,-
    III.  2. ulgowa            60,-
   3. uczestnika - do 16 lat            29,-
   4. uczestnika - do 16 lat wstępującego po raz pierwszy do PZW              0,-
     
   SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NIEPEŁNA(nizinna z brzegu)  
   1. podstawowa         100,-
    IV.  2. ulgowa           58,-
   3. uczestnika - do 16 lat           26,-
   4. uczestnika - do 16 lat wstepującego po raz pierwszy do PZW             0,-
     
   SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD (uzupełniająca)  
     V.  - dopłata na wody górskie           30,-
 - dopłata za środki pływające           15,-
     
  WPISOWE  
  - członka zwyczajnego            25,-
   VI. - uczestnika do 16 lat            12,-
  - uczestnika do 16 lat wstępującego po raz pierwszy do PZW              0,-
     
   VII. Legitymacja członkowska              5,-
   VIII. Legitymacja uczestnika        bezpłatna
     
  SKŁADKA OKRESOWA                        CZŁONEK PZW                         NIEZRZESZONY  
                                                                    Pełna  Niepełna                       Pełna  Niepełna  
  - 1 dniowa                                                    40,-     30,-                                  65,-      50,-  
    IX. - 3 dniowa                                                    60,-     45,-                                105,-      70,-  
  - 7 dniowa                                                    95,-     80,-                                140,-    100,-  
  - roczna                                                                                                         350,-    270,-  

 

1. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (górska 130,-, 65,-, 30,-, 80,-) upoważnia do wędkowania na wodach górskich, nizinnych ze środków pływających, nizinnych z brzegu.
Składkę w wysokości 80 zł opłacają wędkarze w ramach porozumień międzyokręgowych nie posiadający uprawnień do ulg (wędkarze z Okręgów w Lublinie oraz Tarnobrzegu zwolnieni są z opłat, jednak muszą posiadać zezwolenie na Amatorski Połów Ryb Wędką Okręgu PZW w Kielcach).Ulgową składkę w wysokości 65 zł opłacają wędkarze posiadający prawo do zniżek w ramach porozumień międzyokręgowych.                         

2. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna nizinna (115,-, 60,-, 29,-) upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych ze środków pływających oraz nizinnych z brzegu.

3. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna nizinna (100,-, 58,- 26,-) upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych  z brzegu. Wnoszący  składkę na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymuje dokument „Zezwolenie na amatorski połów ryb"  opatrzony hologramem oraz rejestr połowu ryb. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2020 r. Druk  zezwolenia połowu ryb jest bezpłatny.  

4.  Składkę członkowską oraz na ochronę i zagospodarowanie wód uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Składka ta  upoważnia do wędkowania na wodach  ogólnodostępnych w całym kraju po uprzednim pobraniu zezwolenia z danego okręgu.    

5. Członkowie uczestnicy do lat 16 odznaczeni odznaką „ Wzorowy Młody Wędkarz" są zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód.  

6. Członkowie uczestnicy do lat 16 wstępujący po raz pierwszy do PZW są zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód, wpisowego oraz z opłaty za legitymację członkowską.                                                       

7. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

8.  Składkę ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód opłacają: odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat ( w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek).     

9.  Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni  są ze składki  na ochronę i zagospodarowanie wód, po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub dokonaniu wpisu do legitymacji członkowskiej, obowiązuje ich składka członkowska w wysokości podanej w tabeli składek.     

10. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

11.  Ulgami nie są objęte składki okresowe.

12Składki okresowe pełne upoważniają do połowu na wodach górskich, nizinnych ze środków pływających oraz na wodach nizinnych z brzegu.

13. Składki okresowe niepełne upoważniają do połowu ryb na wodach nizinnych ze środków pływających oraz z brzegu.

14. Składki okresowe wnoszone są wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego, aplikacji eOkoń zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce lub opłaconego na poczcie. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką" pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW  Kielce (pzw.org.pl)  rejestru połowu zamieszczonego przy druku zezwolenia (pzw.org.pl).

Uchwała nr 38 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dnia 28 października 2019 r. 

Obowiązuje od 01 stycznia 2020 r.