Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Ograniczenia dotyczące połowu ryb na zalewie Brody w 2019 roku

OGRANICZENIA NA WODACH OKRĘGU PZW KIELCE 

  Uchwała Nr 77

Prezydium  Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dnia 22 października 2018 r.   

w sprawie ograniczeń w połowach ryb na wodach Okręgu w 2019 r.

NA NIEBIESKO ZAZNACZONE SĄ PUNKTY DOTYCZĄCE ZB. BRODY

1. Zakaz wędkowania za środków pływających i stosowania wszelkiego rodzaju sprzętu pływającego służącego do nęcenia ryb na zbiornikach do 15 ha, z wyłączeniem zbiornika ZUK Stąporków.           

2. Zakaz połowu ryb metodą spinningową ze środków pływających na zbiornikach powyżej 15 ha w okresie od 1 stycznia do 31 maja.       

3. Zakaz połowu ryb metodą trollingową oraz kuszą na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Kielcach.  

4. Zakaz stosowania zanęt na zbiornikach wodnych w Brodach i Wiórach.      

5.  Zakaz połowu ryb ze środków pływających w porze nocnej (1 godz. przed wschodem i 1 godz. po zachodzie słońca) na wszystkich zbiornikach wodnych użytkowanych przez Okręg PZW w Kielcach .

6. Zakaz używania środków pływających w celach rekreacyjnych z dopuszczeniem używania środków pływających o napędzie elektrycznym lub wiosłowym na zbiorniku Podkowa w miejscowości Gacki służących do połowu ryb w części będącej własnością Okręgu PZW w Kielcach.                                                                    

8. Zakaz połowu ryb z wysp na wszystkich zbiornikach użytkowanych przez Okręg PZW w Kielcach.     

9. Zakaz połowu ryb na rzece Morawka od upustu zbiornika do ujścia do rzeki Czarna Nida.     

10.  Całoroczny zakaz połowu ryb na zbiorniku Rejów  po obu stronach zbiornika na odcinku od linii wysokiego napięcia do drugiej kładki na rzece Kamionka (tarlisko ryb).

11.  Zakaz połowu ryb na odcinkach  wzdłuż stawów hodowlanych na  rzece Mierzawa w miejscowości Krzelów oraz rzece Nidzica w miejscowości Słupów (obręby hodowlane).
12.  Na wszystkich wodach Okręgu obowiązuje:           

a/ wymiar ochronny:            

- karp                                do 35cm     i    od 70 cm               

- pstrąg potokowy             do 30 cm   ( na rzece Mierzawa do 35 cm)             

- okoń                               do 20 cm              

- szczupak                        do 50 cm   i   od 90 cm               

- sandacz                         do 50 cm    i   od 80 cm              

- lin                                   do 30 cm     

b/ okres ochronny:               

- pstrąg potokowy  od 1 września do 31 stycznia.           

c/ limit dobowy:               

- pstrąg potokowy i lipień 2 szt. łącznie (w tym nie więcej niż 1 lipień) na wodach górskich.               

- leszcz 10 szt. na dobę.

13. Na rzece Mierzawa wprowadza się następujące zakazy i nakazy:        

- obowiązuje używanie podbieraka oraz haczyków i kotwiczek bezzadziorowych ( na odcinku „Złów i Wypuść" ),        

- zakaz zabierania lipieni złowionych w rzece Mierzawa.       

- obowiązuje zakaz brodzenia na wyznaczonych tarliskach.  

14. Ryby objęte limitem wpisujemy do rejestru po ich złowieniu.

15Lokalnie - w sytuacjach szczególnych, za zgodą Zarządu Okręgu, obowiązują okresowe ograniczenia, limity dobowe i podwyższone wymiary ryb, o czym informują tablice usytuowane na tych łowiskach.

Uchwała obowiązuje od 01.01.2019 r.

Numery telefonów do Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach:

Komendant wojewódzki   kom. 691 450 044    691 450 044    41 342 15 17 

Strażnicy                          kom. 600 968 019    600 968 019    669 055 201